Tonični posturalni sistem

Je celovit sistem, kot živčni, prebavni, hormonski sistem in drugi. Vendar je manj znan, saj kot celota še ni bil analiziran.


Vključuje goboko, nezavedno, podzavestno in anaerobno mišičevje. Prevladuje nad fazičnim mišičevjem (ki omogoča zavedno gibanje). Pričakuje in sproža gibanje, ga uravnoteži, vodi in uravnoveša. Nič ne moremo storiti brez njega. Deluje tudi ko se ne gibljemo, kajti pravo mirovanje nastopi šele po smrti.
TPS je vsenavzoč v našem senzoričnem in mehaničnem življenju s tem ko neprenehoma subtilno in natančno prilagaja mišične verige in našo držo v treh glavnih smereh. Neprenehoma ga uporabljamo pri vseh naših aktivnostih, pa naj bodo to statične ali dinamične.

Kako deluje TPS?

TPS se prilagodi glede na periferne (stran od centra telesa) informacije, ki prihajajo iz različnih receptorjev ali »vstopnih točk«: stopal, kože, mišic, oči in tudi zob!
Te informacije sprva analizira centralni živčni sistem, ki nato prilagodi mišične verige in držo glede na to kar prejme. Na ta način bo tudi informacija, ki je odklonska, integrirana v TPS:  z njo se bo upravljalo in se ji prilagodilo, dokler kompenzacije ne bodo več mogoče. Takrat se bodo kronične bolečine pojavile in poslabšale s telesnim naporom ali pa se bodo preprosto sprožile ko ne bomo delali nič!

Ko se kapaciteta prilagajanja zmanjša zaradi  množice odklonilnih, asimetričnih in motenih informacij, ki prihajajo od receptorjev, tudi od mišic, se telo na novo uravnoteži v svoji neuravnotežnosti. Vendar obstaja omejitev kompenzacij, pojavi pa se tudi telesna šibkost in bolečina. To nakazuje kako pomembna je analiza drže in povezava drže z bolečinami.

Lahko rečemo da TPS odseva zemljevid telesa ter slabo in dobro stanje telesne biomehanike. Ko TPS ni primerno prilagojen se pojavi: zibanje ramen in medenice, rotacije, prenos teže gravitacije naprej ali nazaj, prilagojena stopala, ukrivljena drža, asimetrične mišične napetosti, togi sklepi in čez čas kronične bolečine.

Obstaja logika drže za vsako mehanično bolečino.

Slab TPS vpliva na številne zdravstvene parametre in ne zgolj na mišične bolečine:
-          Vitalna energija
-          Natančnost gibanja
-          Koncentracija in spomin
-          Dihanje in prebava
-          Okrevanje po telesnem naporu
-          Spanje.
Pravzaprav TPS igra pomembno vlogo v ohranjanju dobrega zdravja mišic, kot tudi ostalih organov.


Članek je v celoti prevod